OSVALDO SOTO

SR.OSVALDO SOTO FLORES

CON­CE­JAL

Correo Elec­tron­ico : osvaldosotoconcejal@​gmail.​com, osvaldo.​soto@​sanpablo.​cl

Tele­fono : 984097945