MUNIC­I­PAL­I­DAD DE SAN PABLO

SAN PABLOUNA COMUNA PARA EMPREN­DER Y CRECER»

Patentes

Licen­cia de Conducir

CON­TACTO


(642) 381429 - 381425 - 381412381433

Mesa Cen­tral Anexo 200

Horario de aten­ción al público 8:30 A 14:00 HORAS

SR. ALCALDE 204
SEC­RE­TARIO MUNIC­I­PAL (Sr. Hardy Barria) 202
Ruben Rodriguez (Abogado) 203
Yanet Lueg­mayer (Sec­re­taria Alcaldía) 204
MESA CEN­TRAL (Katherin Carrillo) 200
12 DESAR­ROLLO RURAL

(64) 2381426

Anexo 240221212

13 INSPEC­TOR MUNICIPAL Anexo 252 (642) 381429
14 OPD DE LA INFANCIA (64) 2381401

# Nom­bre Posi­ción Telé­fono
1 Alcal­dia Sec­re­tarias

2381429 Anexo 204

2 CON­TROL INTERNO

Anexo 217

3 SEC­PLAN

Anexo 245

4 Depar­ta­mento Social 2381357 Anexo 227
5 Depar­ta­mento de Obras 2381428 Anexo 242
6 Juz­gado 2381429 Anexo 220

Depar­ta­mento de Finan­zas — Pago de Facturas

2381402 Anexo 213

7

Caja Munic­i­pal

2381432 Anexo 208

8 Con­ce­jales

Anexo

248249

9 Depar­ta­mento Educación 2381246 Anexo 231
10 Depar­ta­mento de Salud CESFAM (64) 2414012381470
11 D.A.O-MEDIO AMBI­ENTE

(64) 2381426 Anexo 245

Tran­sito

CES­FAM

Mer­cado Publico

San Pablo en Google Maps

Face­book Municipal

CAL­EN­DARIO 2017

May 2021
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31